Actualitat

Comença l’aportació d’aigua regenerada al riu la Tordera, provinent de l’estació regeneradora de la depuradora de Blanes, per garantir el cabal ecològic

Des del 24 de març, s’ha activat el funcionament de l’Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) de Blanes, després de dur a terme a la planta una sèrie de millores que permeten aportar un cabal de fins a 7.500 m3/dia

Aquesta instal·lació estava aturada des de feia més de deu anys, i s’ha reactivat gràcies a la col·laboració de l’ACA i el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

Actualment es reutilitzen 70 hm3/any d’aigua a Catalunya, i la previsió és doblar aquesta xifra en els propers sis anys, mitjançant una inversió de 120 milions d’euros

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona han reactivat l’Estació de Regeneració d’Aigua de la depuradora de Blanes, a la comarca de la Selva. Aquesta instal·lació, inactiva des de fa més de deu anys, permet des del passat 24 de març l’aportació d’aigua regenerada per garantir el cabal ecològic del riu la Tordera.

Mitjançant una sèrie de millores dutes a terme a la planta (tant al tractament secundari com al terciari), que permeten assolir els paràmetres qualitatius necessaris, es pot aportar al riu un cabal de 7.500 m3/dia.

D’aquesta manera es recupera una aportació de cabals com la que es va fer en el decenni 2002-2011 i que permeten recarregar l’aqüífer superficial, a fi de contribuir al manteniment dels nivells de pous d’ús eminentment agrícola i a la zona humida de la desembocadura de la Tordera. En el decenni esmentat, des de l’ERA de Blanes es van retornar un total de 21,6 milions de m3 d’aigua al riu, la qual cosa és indicativa del potencial d’aprofitament que té aquesta instal·lació.

L’actuació s’emmarca en el conveni signat fa tres anys entre l’ACA i el Consorci amb l’objectiu de reactivar un total de tretze terciaris a les comarques gironines.

Regeneració a Catalunya

Actualment es regeneren i reutilitzen 70 hm3/any d’aigua a Catalunya, i la previsió és doblar aquesta xifra en els propers sis anys, mitjançant una inversió de 120 milions d’euros. D’aquesta manera, es pretén doblar el nombre d’estacions de regeneració d’aigua actives, i passar de vint-i-quatre a quaranta estacions en servei.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.