Regeneració

L’estació de regeneració d’aigua (ERA)

El procés de regeneració de l’aigua, també anomenat tractament terciari, és un tractament addicional que s’aplica a l’aigua depurada per tal que aquesta assoleixi un nivell de qualitat adient per poder ser utilitzada de nou. En el del RD 1620/2007 s’estableixen els diferents tipus d’ús, els límits dels paràmetres fisicoquímics i microbiològics de control i el seguiment analític que cal fer.

En el cas d’usos no potables, com per exemple els de reg, el component principal de la regeneració és el procés de desinfecció. Aquest procés sol anar precedit de tractaments fisicoquímics que milloren la qualitat de l’aigua i l’eficàcia de la desinfecció. Atesa la importància d’aquest procés, les ERA disposen de diversos llaços de control que asseguren el manteniment de les adequades condicions operatives i de qualitat de l’aigua produïda.

On som
Amb la col.laboració
ACA nou

Pioners des de 1989

El Consorci de la Costa Brava ha estat una de les institucions pioneres en el conjunt de l’Estat a l’hora de desenvolupar projectes de regeneració i reutilització d’aigües. Ja en el 1985 es van organitzar les primeres jornades tècniques sobre aquest tema, en les quals hi van participar els principals experts internacionals, entre els quals hi destacava el Dr. Takashi Asano, receptor l’any 2001 del prestigiós Stockholm Water Prize. Aquestes jornades van servir per crear un primer estat d’opinió sobre la possibilitat d’aprofitar les aigües depurades que eren abocades al mar, una vegada tractades convenientment, per a cobrir les demandes no potables de la zona.

Així, l’any 1989 es va iniciar el subministrament de l’efluent secundari desinfectat provinent de l’EDAR Castell-Platja d’Aro per al reg del Golf d’Aro. Paral·lelament a aquest subministrament, entre 1989 i 1992 es va dur a terme un seguiment intensiu de la qualitat de l’aigua regenerada i de les implicacions que aquesta podia tenir per a la gestió agronòmica. Aquest seguiment va dur-se a terme en el marc d’un conveni de 

col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya, l’empresa explotadora del camp de golf i el propi Consorci, i va permetre obtenir directrius clares per a l’ús de l’aigua regenerada per al reg.

A partir de 1994 el CCB inicia l’expansió de l’activitat de regeneració i reutilització d’aigües, la qual rep un impuls important el 1996 amb l’obtenció de finançament per part de la UE per a la construcció de les instal·lacions de regeneració de les EDAR d’Empuriabrava i de Castell-Platja d’Aro, el 1998, de Portbou, Colera, El Port de la Selva i Cadaqués el 2000. Posteriorment l’ACA financia els tractaments terciaris de Blanes el 2002 i de Torroella de Montgrí i de Tossa de Mar el 2003.

Actualment, els usos de l’aigua regenerada en el conjunt de la Costa Brava van des del reg de camps de golf fins a la recàrrega d’aqüífers, passant pel reg agrícola, els usos ambientals i els usos urbans no potables.

regeneració
Regeneració

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Aquest aigua no és aigua potabilitzada sinó prepotable, així doncs és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf i la recàrrega d’aqüífers. En èpoques de poques pluges, pot ser molt recomanable utilitzar-la, per així mantenir millor els cabals dels rius i les reserves d’aigua.

Reutilització

La reutilització d’aigua permet recuperar cabals que actualment són abocats al mar i, per tant, guanyar recurs. La reutilització contribueix també a una optimització dels sistemes de depuració.

Anàlisis qualitat de l'aigua regenerada. Pla d'autocontrol

Volum
Regeneració volum

L’any 2019, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va depurar 30.014.067 m3 d’aigua residual. El 12% del volum anual de l’aigua depurada ha estat tractat a les instal·lacions de tractament terciari i posteriorment subministrat als diferents usuaris com a aigua regenerada. Aquest volum que es produeix en funció de la demanda dels usuaris, ha estat de 3.688.166 m3.

Usos
Regeneració usos

Els principals usos de l’aigua regenerada han estat els següents: 9,1 % ús de reg agrícola, 51 % ús ambiental (aportació a rius i rieres), 32,6 % ús recreatiu (camps de golf i pitch&putt), 4,2 % ús urbà (reg de jardins municipals) i 3,3 % ús intern a les EDARs.

Qualitat certificada

Sistema de Gestió
de la Qualitat

Sistema de Gestió
Ambiental

Sistema de Gestió
Seguretat i Salut en
el Treball

Sistema de Gestió
Energètica

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.