Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ultima la rehabilitació de la caldereria de l’EBAR Casc Urbà de Lloret de Mar

L’actuació, motivada pel deteriorament generalitzat de les instal·lacions pel pas del temps, està previst que s’acabi a finals d’aquest mes, i té un cost total de 408.140 euros, finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua

La necessitat de mantenir l’estació de bombament operativa en tot moment ha motivat que les obres s’hagin anat executant per fases

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona està a punt d’enllestir la rehabilitació de la caldereria de l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) Casc Urbà de Lloret de Mar, que requeria d’una remodelació integral ja que estava molt degradada pel pas del temps. La previsió és que les obres acabin a finals d’aquest mes de març.

Aquestes instal·lacions van construir-se fa quasi trenta anys, a principis de la dècada dels noranta, igual que l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Lloret de Mar i la resta del seu sistema de sanejament. Durant tot aquest temps, s’hi havien dut a terme reformes puntuals, com les reparacions de diferents fuites o canvis de les comportes d’aïllament.

Però la situació s’havia agreujat arran de les constants fuites per porus que apareixen a les canonades. Són porus que es formen pel desgast de l’erosió de les sorres presents a les aigües brutes que hi arriben. També s’hi han generat fuites més grans per esquerdes o trencaments en alguns punts de les canonades i els passamurs d’estanquitat entre l’acer dels col·lectors i l’obra civil, tant a les entrades com a les sortides de la cambra seca de l’EBAR, que es trobaven molt deteriorats, amb el consegüent risc d’ocasionar alguna avaria al sistema.

En concret, l’actuació ha permès substituir la caldereria, les vàlvules i les comportes motoritzades que hi havia fins ara per unes de noves. La nova caldereria és d’acer inoxidable AISI 316, un material que, per les seves propietats, garanteix una llarga vida útil. Les obres també han servit per reparar els passamurs existents.
L’EBAR Casc Urbà Lloret de Mar és essencial en el context del sistema de sanejament de la localitat de la Selva. Per una part, envia l’aigua residual recollida al municipi cap a l’EBAR Central del mateix sistema, des d’on es bombeja directament a la depuradora; i, per l’altra, rep l’aigua tractada a la depuradora per enviar-la un altre cop al medi, a través de l’emissari submarí. La necessitat de mantenir-la sempre operativa i les dificultats d’accés han obligat a executar l’actuació per fases i a habilitar-hi una canonada provisional. A més, la impossibilitat d’entrar-hi les canonades directament ha obligat a introduir-les per trossets i a soldar-les a dins. També ha calgut fer-hi treballs subaquàtics.

L’actuació, que va començar durant el mes d’octubre, té un cost de 408.140 euros, sense IVA, i està finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

El Consorci de la Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’ACA.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.