Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona assumeix la direcció dels seus sistemes de gestió i la titularitat de quatre certificats d’AENOR

Adquireix els certificats ISO del servei de sanejament, que són la gestió de qualitat (ISO 9001), la mediambiental (ISO 14001), la de la seguretat i salut en el treball (ISO 45001) i la de gestió energètica (ISO 50001)

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha assumit aquest 2021 la direcció dels seus sistemes de gestió. Ho ha decidit aprofitant el relleu en la gestió de l’explotació i el manteniment del servei de sanejament, que ha passat de l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA (EMACBSA), a les dues noves empreses explotadores amb la creació de dos lots de sanejament en el nou concurs d’explotació: UTE de Servicios de Saneamiento en Alta CCB-ELA (lot 1) i Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) (lot 2).

Aquest pas ha comportat que l’ens hagi adquirit la titularitat dels quatre certificats ISO que tenia fins ara EMACBSA, i que mantindrà amb independència de quina sigui l’empresa explotadora. Es tracta de l’ISO 9001 (gestió de la qualitat), l’ISO 14001 (la mediambiental), l’ISO 45001 (la de seguretat i salut en el treball) i l’ISO 50001 (l’energètica), tots certificats per AENOR.

Aquests certificats posen en relleu el compromís continuat del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per garantir un entorn laboral segur, saludable i d’igualtat per als seus treballadors i per fomentar l’ús de les bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica.

Els sistemes de gestió seran avaluats periòdicament, mesurant els resultats obtinguts, definint objectius de progrés, posant en marxa plans de millora i controlant-ne l’execució i l’eficàcia, així com gestionant els riscos dels processos.

L’ens va néixer ara fa cinquanta anys amb el compromís de desenvolupar l’activitat del servei d’explotació, conservació, manteniment i millora dels sistemes de sanejament en alta de la Costa Brava. Ho va fer marcant-se com a principals prioritats la seguretat i la salut de les persones, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, i ara més que mai, en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.