Abastament

Previous slide
Next slide

Un pla per garantir l'aigua potable a tot el litoral gironí

En els últims trenta-quatre anys, les condicions de subministrament d’aigua als municipis de la Costa Brava han canviat radicalment. Les obres impulsades pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i la Generalitat de Catalunya en matèria d’abastament d’aigua han permès millorar les condicions del subministrament en els casos necessaris, per motius d’escassetat de recursos i/o per la qualitat insuficient del subministrament existent a la zona, motivat la majoria de vegades per la salinització que es produïa als aqüífers costaners.

Actualment, l’abastament en alta es concentra en tres grans zones: Costa Brava Nord, Costa Brava Centre i, des de juny de l’any 2000, Costa Brava Sud.

On som

Divisió territorial en dades

Costa Brava Nord

L’abastament en alta de la Costa Brava Nord es va posar en funcionament l’abril de 1987, amb la finalització de les obres de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Castelló d'Empúries a Empuriabrava, l'ETAP Empuriabrava. Les obres van començar el maig de 1986 i van ser finançades, conjuntament, pel Consorci i la Generalitat de Catalunya.

L'ETAP Empuriabrava es va construir amb la finalitat de solucionar els problemes derivats de l’abastament amb aigua subterrània dels municipis de Roses, Castelló d’Empúries i Cadaqués. D’una banda, per la impossibilitat de poder atendre les demandes, d’aigua d'aquests municipis sense afectar a altres usuaris, com el sector agrícola, i per l'altra per solucionar el deteriorament progressiu de la qualitat de l’aigua a causa de la salinització i la presència de metalls com el ferro i el manganès.

La potabilitzadora està ubicada a Empuriabrava, al municipi de Castelló d’Empúries i subministra aigua en alta a la pròpia urbanització d'Empuriabrava i a les poblacions de Roses, Cadaqués, Llançà i la Mancomunitat de Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà. Estan previstes futures connexions al nucli històric de Castelló d’Empúries, Colera, El Port de la Selva i La Selva de Mar.

El seu cabal de disseny és de 2.520 m3/h i la seva capacitat total de reserva d’aigua tractada en el dipòsit del Trabuc és de 10.000 m3.

El control analític de la qualitat de les aigües i de tot el procés de tractament, i fins a la distribució, es realitza a la planta potabilitzadora que disposa d’un laboratori que treballa segons els requeriments estàndards de la norma UNE-EN ISO 9001. Es realitzen les determinacions analítiques d’acord amb la reglamentació tècnica-sanitària vigent.

Costa Brava Centre

La gran infraestructura de portada d’aigües a la Costa Brava Centre des del Pasteral; va entrar en funcionament l’any 1993. Les obres van ser finançades conjuntament pel Consorci i la Generalitat de Catalunya. Les obres d’abastament es van dur a terme, d’una banda, per evitar possibles restriccions puntuals d’aigua, com les que es van patir en alguns municipis costaners a l’any 1981 i, d’altra banda, per solucionar els problemes derivats de la manca de qualitat de l'aigua durant els mesos d’estiu. Alhora, l’arribada de recursos d’aigua de fora de l’àmbit local han revertit la tendència a la salinització dels aqüífers costaners i la seva conseqüència immediata, que seria la pèrdua de qualitat de l’aigua per a consum domèstic.

L’aigua natural es capta aigües avall de la presa del Pasteral i és transportada per gravetat a l’Estació de Tractament d’Aigua Potables de Montfullà, l'ETAP Montfullà, a Bescanó. Des d’aquesta instal·lació i un cop potabilitzada adequadament, l'aigua es reparteix per una banda a Girona, i municipis de les rodalies, i per l'altra a la Costa Brava Centre, incloent els municipis pels quals discorre la traça de la canonada. Els ens locals abastits en alta des d’aquesta canonada són Llambilles, Riudellots de la Selva, Campllong, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Vidreres, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell–Platja d’Aro, Calonge, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras i la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. Al llarg del seu traçat; hi ha tres dipòsits reguladors a Montfullà, Llagostera i Platja d’Aro, amb una capacitat total de reserva de 17.500 m3.

Costa Brava Sud

L’abastament de la Costa Brava Sud es va posar en funcionament el juny de 2000, amb l'acabament de les obres de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable dels municipis de Tossa de Mar i Lloret de Mar, l'ETAP Tossa-Lloret de Mar, ubicada al municipi de Tordera, obres que van començar l’any 1998 i que van ser finançades conjuntament pel Consorci i la Generalitat de Catalunya. La potabilitzadora està ubicada al municipi de Tordera i subministra aigua en alta.

El seu cabal de disseny és de 1.675 m3/h i la seva capacitat total de reserva d’aigua és de 10.000 m3.

El control analític de les aigües captades, de tot el procés de tractament i la distribució, es realitza a la planta potabilitzadora que disposa d’un laboratori que treballa segons els requeriments estàndards de la norma UNE-EN ISO 9001. Es realitzen les determinacions analítiques d’acord amb la reglamentació tècnica-sanitària vigent.

Des de la tardor del 2002, l’abastament de la Costa Brava Sud està interconnectat amb la xarxa ATL  a través de la dessalinitzadora de la Tordera, i que fou la primera de Catalunya construïda pe l'Agència Catalana de l’Aigua, i des de la qual s'abasteixen  els municipis de Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes i els municipis del Maresme nord.

abastament alta i baixa
Abastaments en Alta

El sistema públic d’abastament en alta és un concepte administratiu, que fa referència al conjunt de béns públics constituït per les captacions, estacions de tractament de les aigües i de les xarxes supramunicipals d’abastament, que són les diferents artèries generals, derivacions, estacions de bombament i tots els elements complementaris que donen i transporten l’aigua potable a més d’un municipi, lliurant-la en els dipòsits de capçalera i altres punts d’emmagatzematge

Abastaments en Baixa

El sistema públic d’abastament anomenat en baixa  fa referència al conjunt de béns de domini públic municipal i les altres instal·lacions que es gestionen des dels ajuntaments pel subministrament d’aigua potable als consumidors finals.

Som transparents en la gestió del servei d'abastament en alta

Acompliment Ambiental

L’activitat principal del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (CACBGi) en relació a l’abastament en alta és la captació, tractament, emmagatzematge, control analític i subministrament d’aigua potable als municipis consorciats que són beneficiaris d’aquest servei. Les instal·lacions d’abastament gestionades pel CACBGi són les de les xarxes de la Costa Brava nord (ETAP Empuriabrava), Costa Brava centre, antiga Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent (ETAP Torrent) i Costa Brava sud (ETAP Tossa - Lloret de Mar). En l’article 4 dels seus estatuts, el CACBGi orienta la seva estratègia en el territori en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015, per la qual cosa realitza una gestió responsable dels recursos d’aigua, essencials tant per a la vida com per al desenvolupament de les societats.

Per donar compliment als seus estatuts, el CACBGi vol orientar la gestió de les seves infraestructures hídriques a minimitzar l’impacte en el medi ambient, optimitzar els recursos consumits i reduir els residus generats i, per aconseguir aquestes metes, està implantant el Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma UNE EN-ISO 14001:2015 en els abastaments d’aigua en alta Costa Brava nord, centre i sud.

Els abastaments potabilitzen i subministren un volum d’uns 21 hm3/any, amb màxims de fins a 116.000 m3/dia a l’estiu. L’energia consumida l’any 2021 va ser de 2.348.877 kWh, d’origen 100 % renovable i amb un autoconsum d’un 0,07 %

Finalment, s’informa a les parts interessades del CACBGi de les metes que s’han fixat tant per minimitzar l’impacte negatiu de les activitats dels sistemes d’abastament en l’entorn com per millorar contínuament el Sistema de Gestió Ambiental:

OBJECTIUS AMBIENTALS 2022 – 2025: - Reduir un 75% els residus perillosos generats en els laboratoris de l'ETAP Empuriabrava i de l'ETAP Tossa - Lloret de Mar. - Eliminar l’ús de productes fitosanitaris en la jardineria de les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta Costa Brava nord, centre i sud. - Instal·lar plaques solars fotovoltaiques i reduir la compra d'energia amb origen de la xarxa de distribució elèctrica. Reduir un 60% la compra d'energia de la xarxa de distribució elèctrica a l'ETAP Empuriabrava i un 30% la a l’ETAP Tossa - Lloret de Mar.

L'explotació de l'abastament
captació aigua

Captació

tractament aigua

Tractament

distribució aigua

Distribució

Sistema de Gestió Integrat

Sistema de Gestió
de la Qualitat


Sistema de Gestió
Seguretat i Salut en
el Treball


Sistema de Gestió AmbientalSistema de Gestió EnergèticaPetjada de Carboni CO2
calculada

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.