Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona destina 680.000 euros a tres actuacions a la potabilitzadora de Lloret de Mar-Tossa de Mar

Ja s’ha construït un bypass a l’entrada d’aigua de la planta i s’està executant la reforma i ampliació de l’edifici de control i de la línia de fangs

Està previst que les obres per millorar el funcionament de l’equipament estiguin enllestides en un període de cinc mesos

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha decidit executar tres actuacions a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Lloret de Mar – Tossa de Mar per un import total de 680.261,35 euros, IVA inclòs, amb l’objectiu de millorar-ne la funcionalitat. L’equipament subministra aigua en alta a aquests dos municipis de la Selva i s’encarrega de resoldre el deteriorament progressiu de les captacions ubicades a l’aqüífer de la Tordera provocat per l’excés de ferro i manganès.

La primera fase d’aquestes obres ja ha finalitzat i ha consistit en la construcció d’un bypass que ha de garantir el funcionament continuat de la planta durant les tasques de neteja a la cambra d’arribada, sense la necessitat d’interrompre el subministrament d’aigua potable.

L’actuació ha consistit en la instal·lació d’una nova canonada de fosa de diàmetre nominal interior de 500 mm i una vàlvula de papallona automatitzada per interceptar l’aigua d’arribada i conduir-la cap als decantadors de la planta. Disposar d’aquest nou sistema també facilitarà les tasques de neteja de les canonades d’arribada a la cambra d’una manera més eficaç, còmoda i ràpida.

En l’actualitat, s’està desenvolupant una segona fase: la construcció d’un nou edifici de control, al costat del ja hi havia. Tots dos estaran connectats a través d’un passadís-vestíbul. L’execució de l’obra vista ja està enllestida, i ara s’està treballant en les cobertes i els interiors.

L’espai de nova construcció constarà de dues parts: una destinada a taller-magatzem i una altra, per a ús administratiu, que inclourà una nova sala de reunions destinada a formació presencial del personal. En l’edifici existent, s’hi estan portant a terme obres de reforma interior, com ara l’enderroc d’envans per distribuir l’espai disponible de la forma més òptima, l’obertura de passos o la reconstrucció del paviment. Les dues sales que integren el laboratori també es reformaran, així com el mobiliari.

Aquesta actuació permetrà disposar d’un major espai de treball, tant al magatzem per realitzar tasques de manteniment dels elements de la potabilitzadora, com a les oficines.

La tercera fase

Finalment, el Consorci d’Aigües també ha projectat l’ampliació de la línia de fangs per millorar-ne l’eficiència del tractament. En especial, a l’estiu, l’època amb més demanda. Les obres consistiran en la reforma de l’espessidor i emmagatzemament de fangs, la instal·lació d’un agitador al dipòsit d’acumulació de les neteges de filtres i la substitució de bombes del mateix dipòsit, així com les d’alimentació a l’espessidor de l’ETAP.

La previsió és que totes les actuacions estiguin completament acabades en un període de cinc mesos. Situada al municipi de Tordera, la potabilitzadora de Lloret de Mar – Tossa de Mar té un cabal de disseny de 1.675 m3/h i la seva capacitat total de reserva d’aigua és de 10.000 m3.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.