Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona enforteix el compromís amb la sostenibilitat amb l’obtenció del certificat ISO 14064

Es tracta d’un indicador ambiental internacional que calcula la petjada de carboni de les organitzacions afectades per emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

El canvi climàtic i els seus efectes ha esdevingut un dels grans reptes en l’àmbit mundial en les properes dècades. Des de fa temps, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona aposta per la sostenibilitat i per la implantació d’actuacions concretes en les seves instal·lacions per afavorir la reducció de les emissions de CO2, en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Ara, i com a reconeixement a aquesta vocació per promoure l’energia verda, l’ens ha obtingut el certificat ISO 14064. Es tracta d’un indicador internacional que va néixer amb l’objectiu d’aportar veracitat, transparència i credibilitat als informes d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’una organització, i que els permet identificar-ne i millorar-ne els impactes mediambientals.

En aquest cas, ha calculat la petjada de carboni del Consorci d’Aigües a través d’un procés de verificació de les emissions directes i indirectes derivades del desenvolupament de la seva activitat. A partir d’aquí, s’ha elaborat un informe favorable amb la recopilació de dades sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI).

Aquests nous certificats s’afegeixen als quatre que ja acredita: l’ISO 9001 (gestió de la qualitat), l’ISO 14001 (la mediambiental), l’ISO 45001 (la de seguretat i salut en el treball) i l’ISO 50001 (l’energètica), tots certificats per AENOR. Tot plegat posa en relleu la voluntat de l’ens per garantir també un entorn laboral segur, saludable i d’igualtat per als seus treballadors i per fomentar l’ús de les bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.