El consorci

Jornada tècnica sobre el projecte de recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva amb aigua regenerada

Organització: Ajuntament del Port de la Selva Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua

Col·laboren: Agència Catalana de l’Aigua, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Centre Tecnològic de Manresa, Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Amphos 21, Veolia Water Technologies i Associació Espanyola de Reutilització Sostenible de l’Aigua (ASERSA)

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.