ETAP EMPURIABRAVA
  • ZONA NORD

Abastament en alta a la Costa Brava Nord

  • ABASTAMENTS

Dades

Procedència: Aigües superficials del riu Muga en les captacions de Vilanova de la Muga (TM Peralada), amb dipòsit d’acumulació de 20.000 m3 de capacitat, i del Rec del Molí (TM Castelló d’Empúries). Número de registre de la concessió: A-0012412. Aigües subterrànies provinents de les captacions de La Gallinera (TM Peralada). Número de registre de la concessió: A 0013199
Destí fangs: Tractament a E.D.A.R.
Superfície ocupada: 2.515 m2
Nombre de línies: 2
Cabal disseny: 700 l/s – 2.520 ms3/h
Característiques de l’aigua: Sòlids en suspensió
Línia de tractament:
Pre-cloració (clor gas).
Coagulació (policlorur d’alumini).
Floculació (polielectrolit)
Decantació (4 decantadors Superpulsator amb lamel·les amb una superfície unitària de 100 m2).
Filtració (8 filtres amb una superfície unitària de 52,5 m2 i amb 1 m de sorra silícia de 1 mm. de diàmetre com a medi filtrant).
Desinfecció (clor gas).
Capacitat total de reserva d’aigua: 10.000 m3
Municipis abastits: Cadaqués, Llançà, Roses, Empuriabrava, Mancomunitat de Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, El Port de la Selva, Selva de Mar
Subministrament d’aigua potable: Cadaqués, Llançà i Mancomunitat: bombament format per 2 bombes de 75 CV. Roses: bombament format per 2 bombes de 180 CV. Empuriabrava: bombament format per 2 bombes de 70 CV i una de 30 CV.

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.