ETAP TOSSA-LLORET
  • ZONA SUD

Abastament en alta a la Costa Brava Sud

  • ABASTAMENTS

Dades

Procedència: Aigües subterrànies provinents de 9 captacions en l'Aqüífer de la Vall Baixa i Delta de la Tordera. Número de registre de les concessions: A-0012717 i A-0012716. Aigua potable provinent de la xarxa ATL a través de la dessalinitzadora de la Tordera.
Destí fangs: Deshidratació dels fangs mitjançant màquina centrífuga; emmagatzematge en tolva i evacuació amb camions cap a l’abocador.
Superfície ocupada: 19.418 m2
Nombre de línies: 2
Cabal disseny: 465 l/s – 1.675 ms3/h
Característiques de l’aigua: Excés important de ferro i, sobretot de manganès
Línia de tractament:
Oxidació (permanganat potàssic)
Pre-cloració (clor gas)
Coagulació (sulfat d’alumini)
Floculació (polielectrolit)
Decantació (2 decantadors dinàmics de flux vertical amb llit de fangs recirculats per turbina de velocitat variable i eliminació de fangs per rasquetes, concentrador espessidor i purga automàtica, de 21 metres de diàmetre, cadascun.
Filtració (9 filtres més un de reserva amb una superfície unitària de 21 m2 i amb 1,5 m de carbó actiu com a medi filtrant).
Desinfecció (clor gas).
Capacitat total de reserva d’aigua: 10000 m3
Municipis abastits: Lloret de Mar i Tossa de Mar
Subministrament d’aigua potable: Lloret de Mar: bombament format per un calderí de 2.000 litres de capacitat i de 2 bombes verticals més una de reserva de 110 kW, cadascuna, instal·lades sobre col·lector de 450 mm. de diàmetre i, per gravetat a través de dues canonades de 400 i 600 mm., respectivament. Tossa de Mar: bombament format per un calderí de 2.000 litres de capacitat i de 3 bombes verticals (una d’elles amb variador de freqüència) de 132 kW, instal·lades sobre col·lector de 350 mm. de diàmetre.

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.