EDAR
  • ZONA SUD

ERA Blanes

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Recàrrega aqüífer de la baixa Tordera
Millora qualitat abocaments al mar
Reg agrícola Comunitat de Mas Rabassa
Beneficis ambientals:
Estalvi d'aigua potable
Estalvi d'energia
Reducció dels abocaments a mar
Reciclatge de nutrients
Projectes de futur:
Subministrament per al reg de jardineria privada
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 800
Coagulació i floculació
Decantació lamel·lar
Unitats del sistema de filtració: 4 filtres de llit pulsat en paral·lel
Nombre de làmpades UV: 16 làmpades pressió mitjana
Postcloració: Sí
Mesura en continu del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.