EDAR
Castell - Platja d'Aro
  • ZONA CENTRE 2

EDAR Castell – Platja d’Aro

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència:
Castell d'Aro, Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina
Destí fangs:
Agricultura
Destí afluent:
Mar, Gof d'Aro, Golf Costa Brava, reg agrícola i Ridaura
Superfície ocupada:
3.5 Ha
Nombre de línies:
3
Habitants equivalents:
175.000 Hab.
Cabal disseny:
35.000 m3/d.
Cabal tractat:
4.076.800 m3 / any (2022)
Tipus de procés:
Fangs activats
EBARs associades:
EB Platja d'Aro, EB Sant Feliu, EB S'agaró St Pol, EB St. Elm, EB Sta. Cristina, EB Mun-Ber, EB Castell d'Aro

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.