EDAR
Castell - Platja d'Aro
  • ZONA CENTRE 2

EDAR Castell – Platja d’Aro

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència: Castell d'Aro, Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina
Destí fangs: Agricultura
Destí afluent: Mar, Gof d'Aro, Golf Costa Brava, reg agrícola i Ridaura
Superfície ocupada: 3.5 Ha
Nombre de línies: 3
Habitants equivalents: 175.000 Hab.
Cabal disseny: 35.000 m3/d.
Cabal tractat: 4.076.800 m3 / any (2022)
Tipus de procés: Fangs activats
EBARs associades: EB Platja d'Aro, EB Sant Feliu, EB S'agaró St Pol, EB St. Elm, EB Sta. Cristina, EB Mun-Ber, EB Castell d'Aro

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.