EDAR
  • ZONA NORD

ERA Colera

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Reg de vinyes a Garbet
Aigua de serveis EDAR
Beneficis ambientals:
Reducció de les extraccions dels aqüífers locals, amb estalvi d'aigua potable en el futur
Reducció dels abocaments a mar
Reciclatge de nutrients
Projectes de futur:
Ampliació dels usos urbans no potables a través de la instal·lació d'una xarxa de subministrament d'aigua regenerada
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 15
Unitats del sistema de filtració: 2 filtres a pressió connectats en sèrie
Nombre de làmpades UV: 6 làmpades baixa pressió
Postcloració: Sí
Mesura del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.