EDAR
Colera
  • ZONA NORD

EDAR Colera

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència: Colera
Destí fangs: Agricultura
Destí afluent: Mar i reg vinyes
Superfície ocupada: 0.2 Ha
Nombre de línies: 1
Habitants equivalents: 7.400 Hab.
Cabal disseny: 1.300 m3/d.
Cabal tractat: 64.233 m3 / any (2022)
Tipus de procés: Fangs activats
EBARs associades: EB Capçalera, EB Cala Rovellada, EB Cala d'en Goixa

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.