EDAR
  • ZONA NORD

ERA El Port de la Selva

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Abocament al tram final riera per a evitar la intrusió marina en el freàtic
Usos urbans no potables
Aigua de serveis EDAR
Beneficis ambientals:
Estalvi d’aigua potable
Protecció de la qualitat de les aigües subterrànies
Aportació de cabals a la riera en anys secs
Projectes de futur:
Utilització de l’aigua regenerada per a la restauració ecològica de la riera i recàrrega de l’aqüífer (temporada baixa)
Ampliació dels usos urbans no potables a través de la instal·lació d’una xarxa de subministrament d’aigua regenerada (temporada alta)
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 25
Unitats del sistema de filtració: 2 filtres a pressió connectats en sèrie
Nombre de làmpades UV: 8 làmpades baixa pressió
Postcloració: Sí
Mesura del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.