EDAR
El Port de la Selva
  • ZONA NORD

EDAR el Port de la Selva

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència:
Port de la Selva i Selva de Mar
Destí fangs:
Agricultura
Destí afluent:
Mar i Riera de Rubies
Superfície ocupada:
0.3725 Ha
Nombre de línies:
2
Habitants equivalents:
10.500 Hab.
Cabal disseny:
2.625 m3/d.
Cabal tractat:
187.101 m3 / any (2022)
Tipus de procés:
Fangs activats
EBARs associades:
EB Central, EB Port de la Vall, EB Cap de Bol, EB Capçalera

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.