EDAR
El Port de la Selva
  • ZONA NORD

EDAR el Port de la Selva

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència: Port de la Selva i Selva de Mar
Destí fangs: Agricultura
Destí afluent: Mar i Riera de Rubies
Superfície ocupada: 0.3725 Ha
Nombre de línies: 2
Habitants equivalents: 10.500 Hab.
Cabal disseny: 2.625 m3/d.
Cabal tractat: 187.101 m3 / any (2022)
Tipus de procés: Fangs activats
EBARs associades: EB Central, EB Port de la Vall, EB Cap de Bol, EB Capçalera

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.