EDAR
  • ZONA NORD

ERA Empuriabrava – PNAE

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Usos ambientals en el Parc dels Aiguamolls de l'Empordà
Beneficis ambientals:
Recreació d'ecosistemes en regressió i restauració ambiental
Reducció dels abocaments al riu Muga i millora de la qualitat microbiològica de la platja de la desembocadura d'aquest riu
Reciclatge de nutrients a través de xarxes tròfiques que potencien la biodiversitat local
Possibilitats de recerca aplicada i educació ambiental
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/dia: 1.000 - 6.000
Mesura en continu del nitrogen amoniacal a l'entrada del sistema
Tractament mitjançant sistema d'aiguamolls construïts (SAC)
Nombre de cel·les de tractament: 3, en paral·lel
Dimensions cel·les: 160 m x 50 m (8.000 m2), i fondària mitjana de 0,5m
Volum total cel·les, m3: 12.000
Llacuna somera a continuació de les cel·les (Estany Europa)
Dimensions: 4,5 ha de superrfície i 0,2 m de fondària mitjana

Cartografia de la vegetació de l’Estany Europa
Josep Gesti Perich
Grup de Recerca de Flora i Vegetació
Dpt. Ciències Ambientals UdG
Juliol de 2003

 

 

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.