EDAR
L'Escala
  • ZONA CENTRE 1

EDAR l’Escala

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència: L'Escala, Sant Pere Pescador, L'Armentera, Albons, Bellcaire d'Empordà, Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà
Destí fangs: Compostatge / Agricultura
Destí afluent: Mar i Riera de Rubies
Superfície ocupada: 3,2 Ha
Nombre de línies: 3
Habitants equivalents: 70.000 Hab.
Cabal disseny: 21.000 m3/d.
Cabal tractat: 2.192.978 m3 / any (2022)
Tipus de procés: Fangs activats
EBARs associades: EB El Port, EB Intermig, EB Muntanya del Pastor, EB Can Radin, EB Albons, EB Del Poble, EB Port de Rei, EB Montgó 1, EB Montgó 2, EB Closa del Llop, EB Sant Martí d'Empúries, EB La Palanca, EB Camp dels Pilans, EB Bellcaire

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.