EDAR
  • ZONA CENTRE 1

ERA Pals

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Reg Golf Platja de Pals
Reg d’altra jardineria
Beneficis ambientals:
Reducció en captacions de canals de reg i de pous
Reducció dels abocaments
Reciclatge de nutrients
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 100
Desinfecció amb hipoclorit
Mesura en continu del cabal: Sí
Sonda de control de la conductivitat elèctrica (CE): Sí

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.