EDAR
Portbou
  • ZONA NORD

EDAR Portbou

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència: Portbou
Destí fangs: Agricultura
Destí afluent: Mar i serveis municipals
Superfície ocupada: 0.47 Ha
Nombre de línies: 1
Habitants equivalents: 15.200 habitants equivalents
Any de posada en marxa: 1974
Remodelació instal·lacions: 1997
Cabal disseny: 4.500 m3 / dia
Cabal tractat: 51.846 m3 / any (2022)
Tipus de procés: Biològic i tractament terciari
EBARs associades: EB Central

 

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.