EDAR
Portbou
  • ZONA NORD

EDAR Portbou

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència:
Portbou
Destí fangs:
Agricultura
Destí afluent:
Mar i serveis municipals
Superfície ocupada:
0.47 Ha
Nombre de línies:
1
Habitants equivalents:
15.200 habitants equivalents
Any de posada en marxa:
1974
Remodelació instal·lacions:
1997
Cabal disseny:
4.500 m3 / dia
Cabal tractat:
51.846 m3 / any (2022)
Tipus de procés:
Biològic i tractament terciari
EBARs associades:
EB Central

 

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.