EDAR
  • ZONA NORD

ERA Roses

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Usos urbans no potables
Aigua de serveis EDAR
Beneficis ambientals:
Estalvi d’aigua potable
Projectes de futur:
Reducció de la intrusió marina en el sanejament per al posterior aprofitament per a usos de reg
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 25
Unitats del sistema de filtració: 2 filtres a pressió connectats en sèrie
Nombre de làmpades UV: 8 làmpades baixa pressió
Postcloració: Sí
Mesura del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.