EDAR
  • ZONA NORD

EDAR la Valleta

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència:
Llançà (Barri de la Valleta)
Destí afluent:
Riera
Superfície ocupada:
0,25 Ha
Nombre de línies:
1
Habitants equivalents:
100 Hab.
Cabal disseny:
25 m3/d.
Tipus de procés:
Contactors Biològics Rotatius (Biodiscs)
EBARs associades:
Cap

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.