EDAR
  • ZONA NORD

EDAR la Valleta

  • SANEJAMENT

Dades

Procedència: Llançà (Barri de la Valleta)
Destí afluent: Riera
Superfície ocupada: 0,25 Ha
Nombre de línies: 1
Habitants equivalents: 100 Hab.
Cabal disseny: 25 m3/d.
Tipus de procés: Contactors Biològics Rotatius (Biodiscs)
EBARs associades: Cap

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.