Actualitat

El Consorci d’Aigües i el CSIC signen un conveni de col·laboració per al desenvolupament de projectes de recerca en l’àmbit de l’aigua

L’objectiu és executar programes d’investigació conjunts i intercanviar informació en relació amb el tractament, el seguiment de la qualitat i la gestió de les aigües potables, les residuals i/o les regenerades

La vigència d’aquest acord marc és de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo més enllà

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (CACBGi) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del seu centre de recerca, l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), han decidit unir esforços i signar un conveni que els permetrà disposar d’un marc estable de col·laboració per desenvolupar projectes de recerca en l’àmbit de la investigació en el tractament, el seguiment de la qualitat i la gestió de l’aigua.

L’acord té com a objectiu marcar les pautes de coordinació de tots dos organismes en activitats relacionades amb la investigació científica i el desenvolupament tecnològic com la realització d’estudis i l’execució de programes d’investigació. Hi ha una voluntat d’assessorament recíproc i d’intercanvi d’informació que busca millorar els processos de tractament aplicats, de monitoratge de la qualitat de l’aigua i de comprensió d’innovacions en el camp de la detecció i la caracterització de substàncies contaminants.

D’aquesta manera, el CSIC-IDAEA podrà dur a terme el desenvolupament experimental i tecnològic en instal·lacions de tractament d’aigua del Consorci Aigües Costa Brava Girona, incloent-hi l’accés als serveis, la presa de mostres i la disponibilitat de dades operacionals. Per la seva part, el Consorci d’Aigües tindrà a la seva disposició la informació obtinguda a partir del desenvolupament de totes aquestes investigacions.

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, considera que «la col·laboració amb centres d’investigació en temes d’aigua era i és una línia estratègica del Consorci d’Aigües per avançar en el coneixement i poder oferir un servei de màxima qualitat als municipis del litoral i el prelitoral de les comarques gironines».

L’acord serà vigent durant els propers quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo més enllà si les dues parts ho veuen convenient.

La depuradora de Palamós, en el projecte «RESTORA»
Ja dins aquest conveni, a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Palamós està previst que s’hi desenvolupi el projecte «RESTORA», promogut pel CSIC-IDAEA i subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i en el qual també participen la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona. S’hi habilitarà un camp experimental per investigar-hi la recàrrega gestionada d’aqüífers i l’ús de substrats orgànics per accelerar la renaturalització de l’aigua amb una qualitat òptima pel que fa a contaminants més clàssics (matèria orgànica i patògens) i als nous reptes de qualitat, com els compostos orgànics emergents (EOC), els microplàstics o els gens de resistència a antibiòtics (ARG).

L’investigador del CSIC-IDAEA i coordinador d’aquest projecte, el doctor Jesús Carrera, va assenyalar que «amb la renaturalització es pretén que l’aigua recarregada esdevingui pràcticament indistingible de la nativa de l’aqüífer, de manera que si el projecte té èxit es podria no només reutilitzar l’aigua, sinó també millorar l’estat de l’aqüífer, i augmentar el volum d’aigua disponible i el de les masses d’aigua dels ecosistemes que depenen de l’aigua subterrània, com ara els rius, els aiguamolls i els ecosistemes marins costaners».

L’àrea pilot es basa en diferents tancs, reomplerts amb terra, que simulen processos de recàrrega i que són alimentats amb l’efluent del tractament secundari de l’EDAR. En paral·lel, es desenvoluparan experiments de columna per estudiar al detall alguns processos que regeixen el destí dels EOC, els ARG i els microplàstics al subsol. El projecte té una durada prevista fins al 2022.

Prèviament, en aquesta mateixa EDAR i a través de col·laboracions puntuals entre el Consorci d’Aigües i el CSIC-IDAEA, s’han dut a terme experimentacions dels projectes de recerca estatals i internacionals «ACWAPUR», «Rousseau» i «MARadentro» centrats en la reutilització d’aigua per recarregar aqüífers amb aigua renaturalitzada amb barreres reactives i per a reg agrícola.

La investigadora del CSIC-IDAEA i coordinadora dels projectes «Rousseau» i «MARadentro», la doctora Silvia Díaz-Cruz, va explicar que «garantir l’accés a una aigua de qualitat per regar els cultius per a consum humà, per a aigua potable i per augmentar les reserves d’aigua subterrànies, és clau per lluitar contra els impactes del canvi climàtic global».

Els dos organismes
El Consorci Aigües Costa Brava Girona (CACBGi) és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins el cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi i/o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) està adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic. Fundat el 1939, es tracta de la institució pública dedicada a la investigació més important d’Espanya.

L’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), amb seu a Barcelona, és un centre del CSIC, referent en ciències ambientals i recentment reconegut com a centre d’excel·lència Severo Ochoa. Gran part del seu treball de recerca es fixa en dos dels grans reptes ambientals de l’actualitat: la qualitat i disponibilitat de l’aigua i la neteja de l’aire. En l’àmbit de l’aigua, el desenvolupament científic se centra en l’estudi de la contaminació per substàncies químiques, els processos de degradació biòtica i abiòtica dels contaminants orgànics, la reutilització d’aigües per a la recàrrega i el reg agrícola, i l’avaluació de risc ecològic, entre altres aspectes.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.