Actualitat

El Consorci de la Costa Brava obre la licitació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes d’abastament d’aigua en alta

El Consorci de la Costa Brava (CCB) ha obert el procés de licitació del servei que gestiona l’explotació, la conservació i el manteniment dels sistemes d’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització). Avui dia, aquest ens públic, integrat per la Diputació de Girona i 27 municipis de la Costa Brava, gestiona el cicle i l’abastament de l’aigua en alta per a més d’un milió d’usuaris (aquesta xifra s’assoleix al pic de l’estiu, atenent l’estacionalitat del turisme). A més, proveeix d’aigua 29 pobles i ciutats litorals i prelitorals de les comarques gironines, alguns dels quals no són consorciats. El CCB subministra cada any uns 21 milions de metres cúbics d’aigua (l’equivalent al consum d’unes 150.000 famílies) i, amb la licitació, arribarà a gestionar-ne 24 milions (per a unes 175.000 famílies). El nou contracte millorarà la precisió i el control de l’explotació amb indicadors d’eficàcia quant a rendiments, execució del pla de manteniment i resolució d’avaries, control analític de la qualitat de l’aigua i control laboral i de sinistralitat. Les condicions tècniques del contracte també fan un èmfasi especial en l’aspecte mediambiental en la contractació elèctrica, atenent el compromís del Consorci de la Costa Brava en la reducció de les emissions de CO2 dins del procés de descarbonització del seus serveis.

El Consorci de la Costa Brava presta el servei d’abastament d’aigua potable en alta per mitjà de la gestió de les instal·lacions de tres xarxes bàsiques: nord, centre i sud, en funció de la seva ubicació geogràfica.

·    Costa Brava nord. Aquesta xarxa d’abastament en alta es basa en l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Empuriabrava. S’hi tracten les aigües derivades de l’embassament de Darnius-Boadella, que posteriorment són impulsades fins als dipòsits que abasteixen Empuriabrava (dins del terme municipal de Castelló d’Empúries), Roses, Cadaqués i Llançà. De manera puntual, també se subministra aigua a la Mancomunitat de Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà. El volum anual de subministrament previst en aquesta licitació és de 5,5 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

·    Costa Brava centre. Tracta les aigües derivades del sistema d’embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral. Alimenta l’ETAP de Montfullà i la distribueix a Llambilles, la Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la Selva i Campllong), Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Vidreres, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós, Vall-llobrega i la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent. En aquesta licitació s’ha inclòs l’explotació i el manteniment de la canonada executada en el marc de les obres de reforçament de l’abastament a la Costa Brava centre i que transporta aigua en alta des del dipòsit de Platja d’Aro fins a l’ETAP de Torrent. Alhora, es preveu que al llarg d’aquest contracte s’iniciï l’abastament a Mont-ras. El volum anual de subministrament previst en aquesta licitació és de 12 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

·    Costa Brava sud. Aquesta xarxa d’abastament en alta està formada per les captacions d’aigües subterrànies que els ajuntaments de Tossa de Mar i Lloret de Mar i el mateix CCB tenen a l’aqüífer del tram baix del riu Tordera. Les aigües d’aquestes captacions són transportades fins a l’ETAP de Tossa de Mar – Lloret de Mar. En aquesta estació, després de ser tractades, reben una aportació addicional de recursos de la xarxa en alta de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) d’entre 0,5 i 0,7 milions de metres cúbics d’aigua a l’any. Posteriorment són transportades fins als dipòsits que abasteixen Tossa de Mar i Lloret de Mar. El volum anual de subministrament previst en aquesta licitació és de 6,5 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

Pressupost de 2.630.880 euros anuals

El pressupost de la licitació és de 2.630.880 euros anuals i es preveu una durada del contracte de dos anys, amb la possibilitat de disposar d’una pròrroga d’un any addicional.

Tal com s’ha avançat, el nou contracte representarà una millora del grau de precisió i control de l’explotació, gràcies al detall amb què s’ha elaborat el plec de prescripcions tècniques i gràcies a la introducció d’indicadors d’eficàcia de l’explotació. Amb relació al control laboral i de sinistralitat, l’empresa adjudicatària estarà obligada a disposar d’una plantilla que disposi de la titulació de tècnic/a bàsic/a en prevenció de riscos laborals.

D’altra banda, les condicions tècniques del contracte també fan un èmfasi especial en l’aspecte mediambiental i la reducció de les emissions de CO2 en la contractació elèctrica. Així, en l’avaluació de les ofertes, es valorarà positivament el compromís que, en aquest aspecte, manifestin les empreses que optin en el procés de licitació. La introducció d’aquest nou criteri respon a l’aposta del Consorci de la Costa Brava en la reducció de les emissions de CO2 dins el procés de descarbonització del seus serveis. Aquest objectiu s’alinea amb els reptes proposats per la Comissió Europea per a l’any 2050 de convertir Europa en una regió neutral des del punt de vista d’impacte climàtic.

El Consorci de la Costa Brava és pioner des del seu origen, l’any 1971, quan va sorgir com a iniciativa de la Diputació de Girona i dels 27 municipis litorals que encara avui dia en formen part, en l’oferta d’un servei mancomunat del sanejament de l’aigua. En aquell moment, va sorgir com una necessitat davant l’auge del turisme i, amb l’evolució de la societat, hi han guanyat pes altres aspectes, com ara la sensibilitat mediambiental. De fet, el Consorci ha esdevingut paradigmàtic en la creació d’organismes vinculats a la gestió de l’aigua, com ara la Junta de Sanejament i més endavant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El president del Consorci de la Costa Brava és Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i el gerent n’és Jordi Agustí, que anteriorment havia estat director de l’ACA.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.