El consorci

Vídeo qui som després de 50 anys

La celebració de l’efemèride de la constitució del Consorci, que ha coincidit amb l’ampliació història dels seus membres, ha merescut l’edició d’un document audiovisual de presentació actualitzat, recordatori dels orígens i representatiu del present d’una entitat dedicada al servei públic del cicle de l’aigua

 

    Seu electrònica i transparència

    Benvingut/da

    Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.