Actualitat

Instal·lada una planta solar fotovoltaica amb 253 plaques per a autoconsum a la depuradora de Blanes

L’actuació ha tingut un cost de 101.395,75 euros, finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través d’un conveni subscrit amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

D’aquesta manera, es cobrirà parcialment l’increment de consum causat per la posada en marxa del tractament terciari de l’equipament i l’aportació d’aigua regenerada al riu Tordera

Potenciar l’ús de fonts renovables d’energia i contribuir a una millor sostenibilitat ambiental, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides: aquest és un dels principals eixos de la línia estratègica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, que acaba d’instal·lar una planta solar fotovoltaica a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Blanes.

En total, s’han col·locat 253 plaques solars en una superfície de 918 m2, amb una potència total instal·lada de 100 kW. Serviran per pal·liar parcialment l’increment de consum motivat per la posada en marxa recent del tractament terciari de la depuradora i l’aportació d’aigua regenerada al riu Tordera per garantir el cabal ecològic.

Durant el 2022, el consum va ser d’1.461.858 kWh, dels quals gairebé un terç (478.405 kWh) ja es van produir per cogeneració. Enguany, amb l’activació del tractament terciari, es calcula que es consumiran 500.000 kWh més i se’n recuperaran 162.567 amb la producció d’energia anual estimada d’aquesta nova planta solar fotovoltaica. Per tant, entre la cogeneració i les noves plaques, es produirà el 33 % del consum mitjà anual de la depuradora.

L’actuació, que també permetrà reduir les emissions de CO2 de l’EDAR, ha suposat una inversió de 101.395,75 euros, aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través d’un conveni subscrit amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.

Amb aquesta planta solar fotovoltaica, la depuradora de Blanes es converteix en la més completa de la Costa Brava. Es tracta d’un exemple d’instal·lació de tractament global de l’aigua, un centre de recuperació de recursos, producció d’energies renovables i valorització dels fangs. De fet, és l’única que disposa de plaques fotovoltaiques, d’una planta de compostatge de fangs, d’un sistema de cogeneració amb microturbines i d’un tractament terciari per a la totalitat del cabal depurat.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.