Vehicles de baixes emissions

L’ambientalització de la flota de vehicles adscrits als serveis del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és també una de les prioritats a l’hora de disminuir les emissions atmosfèriques.

Per aquest motiu s’ha renovat la flota de vehicles substituint els vehicles de gasoil per vehicles híbrids i elèctrics ambientalment més sostenibles.

Pel què fa el Servei d’Abastament, aquesta renovació de la flota dels vehicles respon a la necessitat de complir amb el seu compromís d’assolir un nivell d’emissions de diòxid de carboni associades als consums energètics directes inferior a 1 g CO2/m3 subministrat en termes anuals. Una vegada feta la contractació d’energia 100% renovable per a les necessitats de les instal·lacions del servei d’abastament en alta, la renovació de la flota és la que ha de permetre a l’empresa explotadora, la UTE Abastament Consorci Costa Brava, l’assoliment d’un valor tan baix d’emissions de CO2.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.