Compost

El compostatge és una tecnologia que contribueix al desenvolupament sostenible atès que facilita l’eliminació de residus, valoritzant-los per al seu ús com a fertilitzant de manera que permet el retorn al sòl de la matèria orgànica i dels nutrients vegetals, introduint-la de nou en els cicles biològics.

A la planta de compostatge de Blanes s’ha compostat el 32 % dels fangs produïts, generant un producte fertilitzant que ha estat utilitzat per empreses de jardineria de la zona.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.