Depuració

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) és una instal·lació on s’eliminen els contaminants dissolts i transportats per les aigües residuals, a través de la xarxa de clavegueram i dels col·lectors en alta, i es retorna l’aigua tractada al seu medi natural (els rius o directament al mar) en unes condicions que permeten garantir el correcte desenvolupament dels éssers vius.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.