Energies renovables

El compromís del Consorci d’Aigües de la Costa Brava Girona amb la preservació del medi ambient inclou també una aposta per les energies renovables. Disposem de dues plantes de cogeneració que permeten generar energia elèctrica a partir del biogàs produït durant el procés de digestió anaeròbia del fang.

La planta de cogeneració instal·lada a l’EDAR de Blanes es va posar en servei l’any 2010. L’any 2019 va produir 623.823 kWh, que correspon al 41 % del consum energètic total de la planta. L’altra planta de cogeneració es va instal·lar al Juliol de 2019 a l’EDAR de Lloret de Mar i té incorporada també plaques solars fotovoltaiques. En aquests 6 mesos han generat 207.566 kWh, que correspon al 19 % del consum total anual de l’EDAR. Entre els diversos consums energètics, també es troba l’alimentació de la flota de vehicles elèctrics de la zona.

Per tal de reduir l’impacte ambiental de l’activitat del CACBGI , des d’octubre de 2019, l’energia que consumeix procedeix de fonts renovables. El CACBGI ha signat un contracte amb Naturgy on s’acredita l’origen renovable de l’energia consumida a les seves instal·lacions. El mix energètic ha estat del 3 % produïda amb biomassa, 77 % eòlica, 18 % hidràulica i 2 % fotovoltaica.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.