Valorització de residus

Al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona tenim especial cura en la gestió dels residus. Disposem d’un protocol de residus el qual defineix com es realitza la gestió dels residus dins del sistema de gestió ambiental segons la ISO 14001.

La gestió dels residus comporta la seva classificació, emmagatzematge, transport i gestió externa dels mateixos, per tal de garantir el compliment dels requisits legals exigibles al respecte i la protecció del medi ambient. Com a via de gestió del residu, sempre que sigui possible, cal prioritzar sempre la valorització o enviament a centre de transferència (reutilització, reciclatge, deixalleria, retorn al proveïdor…) per davant de la deposició en abocador o incineració.

Disposem de punts verds d’emmagatzematge dels residus prèviament a ser recollits i gestionats per gestors autoritzats o bé portats a les deixalleries.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.