Actualitat

Constituït el nou Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, amb Miquel Noguer novament com a president

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, continuarà quatre anys més com a president del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. El Ple de l’ens per al mandat 2023-2027 s’ha constituït aquest migdia, en una sessió que ha tingut lloc al saló de sessions de la Diputació de Girona.

A més del president, el Ple l’integren els alcaldes i alcaldesses dels quaranta-set municipis consorciats o els regidors i regidores a qui hagin delegat les funcions. També ha quedat definida la nova Junta de Govern, composta pel president i sis vocals representants dels tres trams geogràfics del Consorci d’Aigües. Són els següents:

  • Costa Brava Nord (Alt Empordà): Lluís Bosch, alcalde de Colera, i Anna Massot, alcaldessa de Castelló d’Empúries.
  • Costa Brava Centre (Baix Empordà): Carles Pi, alcalde de Pals, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
  • Costa Brava Sud (Selva i Gironès): Josep Lluís Santamaria, alcalde de Riudellots de la Selva, i Jaume Frigola, regidor de l’Ajuntament de Blanes.

 

D’aquests vocals, en sortiran els dos vicepresidents de l’ens per a aquest mandat. L’elecció es portarà a terme durant la propera sessió de la Junta de Govern.

El president, Miquel Noguer, ha incidit en la necessitat de continuar exercint com a eix vertebrador de les necessitats municipals pel que fa a l’abastament i el sanejament de les aigües al litoral i al prelitoral gironí en els propers anys: «L’agrupació d’ajuntaments en ens supramunicipals és la garantia de compliment dels estàndards de qualitat en el món de l’aigua exigits actualment a la Unió Europea. Perquè, des del Consorci d’Aigües, organitzem, planifiquem i executem la prestació d’aquests serveis».

En aquest sentit, ha recordat que en el mandat anterior es van integrar vint nous municipis a l’ens, es van dissoldre les empreses mixtes per a la gestió dels serveis d’abastament i sanejament d’aigua en alta, es va tancar un acord amb l’Ajuntament de Girona per la utilització de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Montfullà (Bescanó) i es va assumir la gestió de l’abastament d’aigua en alta de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, un cop dissolta definitivament la Mancomunitat.

A més, ha incidit també en el fet que, a partir de l’1 d’octubre, també es farà càrrec de la gestió de l’abastament d’aigua en alta de Portbou, Colera, el Port de la Selva i la Selva de Mar.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.