Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona projecta tres actuacions per millorar la xarxa d’abastament d’aigua en alta a Cadaqués

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües, Miquel Noguer, ha signat un conveni amb l’alcaldessa, Pia Serinyana, al municipi alt-empordanès

Es construirà el nou dipòsit de Margarits, es reforçarà la canonada d’impulsió i millora del bombament del municipi i es desdoblarà la canonada des del dipòsit de Margarits a Cadaqués, amb un cost total previst d’1.381.700 euros

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona iniciarà properament tres actuacions a Cadaqués que serviran per millorar el funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua en alta al municipi alt empordanès. El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües, Miquel Noguer, i l’alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, han signat un conveni que en garanteix l’execució.

Aquests projectes tenen un cost total previst d’1.381.700 euros, sense IVA, i estaran finançats pel Consorci d’Aigües, dins el pla d’inversions de manteniment, millora i noves infraestructures dels sistemes d’abastament en alta de l’entitat pel període 2020-2024. Es tracta de les obres següents:

  • Construcció d’un dipòsit a Margarits, amb una capacitat de 1.000 m3 i un cost previst de 391.700 euros.
  • Reforç de la canonada d’impulsió i millora del bombament de Cadaqués, amb una despesa aproximada de 380.000 euros.
  • Desdoblament de la canonada del dipòsit de Margarits fins a Cadaqués. En aquest cas l’actuació costaria uns 610.000 euros.

 

L’acord subscrit amb l’Ajuntament de Cadaqués desplega el conveni marc de l’1 de març del 2019 entre els ajuntaments de Castelló d’Empúries, Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Colera i el mateix Consorci d’Aigües. Aleshores el propòsit era trobar una solució conjunta als problemes que pateixen alguns d’aquests municipis en l’abastament d’aigua per l’escassetat dels seus aqüífers en períodes concrets de l’any. D’aquesta manera, es va dissenyar una xarxa supramunicipal d’abastament d’aigua en alta en l’àmbit de la zona de la Costa Brava nord per ser més eficients i evitar que es repetissin aquestes situacions.

Aquest conveni del 2019 també preveia la transmissió al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona de la titularitat de la competència sobre dos pous ubicats al terme municipal de Castelló d’Empúries, al paratge de la Gallinera, i també de 3,9 quilòmetres de canonada de diàmetre de 300 mm de conducció de les aigües. Aquest traspàs s’ha fet efectiu ara, amb aquest acord rubricat entre el Consorci d’Aigües i l’Ajuntament de Cadaqués.

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha subratllat la importància d’aquestes actuacions «per al benestar dels ciutadans de Cadaqués i de totes les persones que visiten el municipi o hi fan estades durant l’any». «L’aigua és un bé essencial per a la qualitat de vida de les persones i nosaltres, des del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, actuem per garantir el millor servei possible d’abastament, en sintonia amb el que ens demanen els ajuntaments del litoral i el prelitoral gironí. En aquest cas, Cadaqués», ha dit.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.