Actualitat

La depuradora de Castelló d’Empúries estrena una planta solar fotovoltaica per millorar l’eficiència i la sostenibilitat ambiental

El projecte ha consistit en la instal·lació de 234 plaques solars en una superfície de 1.200 m2, amb una producció d’energia anual estimada de 156 MWh

L’actuació ha suposat una inversió de 108.869,20 euros, finançats per la UTE formada per les empreses FACSA i Constructora de Calaf, a les quals el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona té adjudicada la gestió de la planta

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, i l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, han presentat aquest dimarts al matí la planta solar fotovoltaica que s’ha instal·lat a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Castelló d’Empúries, situada a Empuriabrava. El propòsit d’aquesta actuació és fer un pas endavant cap a l’autosuficiència energètica de la planta i contribuir a una millor sostenibilitat ambiental.

Les obres, que han tingut una durada de dos mesos, han comportat una inversió de 108.869,20 euros, sense IVA. El finançament ha anat a càrrec de la unió temporal d’empreses (UTE) Servei de Sistemes de Sanejament en Alta CCB-ELA, formada per FACSA i Constructora de Calaf, a les quals el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona té adjudicada la gestió dels sistemes de sanejament d’aigua en alta a la zona nord.

En total, s’han col·locat 234 plaques solars en una superfície de 1.200 m2, amb una potència total instal·lada de 105,3 kW. Per tal d’optimitzar-ne l’actuació, es van fer prèviament estudis que han permès dimensionar la potència de la radiació solar i localitzar la ubicació més adequada. En aquest sentit, les plaques estan instal·lades sobre estructures de formigó que permeten una inclinació dels mòduls, amb la qual cosa es redueixen les accions del vent, molt freqüents i importants a l’Alt Empordà.

La producció d’energia anual estimada és d’uns 156 MWh en autoconsum a la mateixa depuradora. Es calcula que això suposarà el 21,5 % del consum mitjà anual de l’equipament i contribuirà a una reducció important de la factura elèctrica. Durant l’estiu, es pot arribar fins a un màxim de 550 kWh/dia i a l’hivern a uns 300 kWh/dia.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha subratllat: «Al Consorci d’Aigües sempre hem apostat per la sostenibilitat i ara, en una situació de canvi climàtic, encara hem reforçat més la nostra vocació mediambiental i estratègica en el territori, en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. Aquesta actuació contribuirà a reduir el consum elèctric i, alhora, a reduir les emissions de CO2».

Per la seva part, l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, ha destacat: «Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries estem iniciant el desplegament del Pla Estratègic de Transició Energètica del nostre municipi. Aquest Pla ens interpel·la, tant a les administracions com a les empreses i a particulars. Per tant, valorem molt positivament aquesta actuació, que se suma a les que ja anem desenvolupant des del mateix Ajuntament i a les que també ha iniciat la nostra ciutadania».

Les fases del procés

Els treballs realitzats han consistit, en primera instància, en l’adequació prèvia del terreny, que ha inclòs la instal·lació d’un tub de drenatge per facilitat l’evacuació de l’aigua de pluja, la col·locació d’una làmina geotèxtil per impedir el creixement de vegetació i el cobriment amb capa de graves.

Posteriorment, s’han col·locat les estructures de formigó dissenyades com a suport de les plaques solars fotovoltaiques i, finalment, s’ha procedit a subjectar-les.

Aquesta instal·lació ha estat també integrada al sistema de control de l’EDAR d’Empuriabrava per tal d’avaluar-ne el funcionament i fer-ne el seguiment. D’aquesta manera, es pot tenir el control tant de l’energia produïda com consumida.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.