EDAR
  • ZONA CENTRE 2

ERA Castell – Platja d’Aro

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Reg Golf d’Aro
Reg Golf Costa Brava
Reg Comunitat de Regants de Solius
Reg Comunitat de Regants de Castell d’Aro
Reg Pitch & Putt Mas Torrellas
Reg Pitch & Putt Mas Tapiolas
Beneficis ambientals:
Reducció d’extraccions de l’aqüífer del riu Ridaura
Reducció dels abocaments al mar i al riu Ridaura
Reciclatge de nutrients
Contribució a la recuperació de la qualitat ecològica del riu Ridaura
Projectes de futur:
Ampliació dels usos de reg agrícola
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 600
Coagulació
Unitats del sistema de filtració: 4 filtres de llit pulsat en paral·lel
Nombre de làmpades UV: 8 làmpades pressió mitjana
Postcloració: Sí
Mesura en continu del cabal: Sí
Mesura en continu terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.