EDAR
  • ZONA CENTRO 2

ERA Castell – Platja d’Aro

  • REGENERACIÓN

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Reg Golf d’Aro
Reg Golf Costa Brava
Reg Comunitat de Regants de Solius
Reg Comunitat de Regants de Castell d’Aro
Reg Pitch & Putt Mas Torrellas
Reg Pitch & Putt Mas Tapiolas
Beneficis ambientals:
Reducció d’extraccions de l’aqüífer del riu Ridaura
Reducció dels abocaments al mar i al riu Ridaura
Reciclatge de nutrients
Contribució a la recuperació de la qualitat ecològica del riu Ridaura
Projectes de futur:
Ampliació dels usos de reg agrícola
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 600
Coagulació
Unitats del sistema de filtració: 4 filtres de llit pulsat en paral·lel
Nombre de làmpades UV: 8 làmpades pressió mitjana
Postcloració: Sí
Mesura en continu del cabal: Sí
Mesura en continu terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.