EDAR
  • ZONA CENTRE 2

ERA Palamós

  • REGENERACIÓ

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Usos urbans no potables a Palamós
Beneficis ambientals:
Estalvi d’aigua potable
Reducció dels abocaments a mar
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: fins a 15 m3/h
Tractament per Infiltració/Percolació (IP)
Desinfecció amb hipoclorit

Volums tractats en milers de m3

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.