Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona assumeix la gestió de l’abastament d’aigua potable en alta de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent

A partir d’aquest dissabte, 1 d’octubre, prestarà el servei que la dissolta Mancomunitat oferia en aquests cinc municipis del Baix Empordà

Amb aquest pas, el Consorci d’Aigües incrementarà en un 20 % el volum d’aigua lliurada i disposarà d’una ETAP i de trenta-set quilòmetres de canonades més

Tots els serveis i les instal·lacions de la Mancomunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, una vegada revertits als ajuntaments que la constituïen dins el procés de dissolució d’aquella, s’integraran de forma oficial al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona a partir d’aquest dissabte, 1 d’octubre. El procés s’ha pogut completar una vegada hi han donat el vistiplau en els plens respectius els cinc municipis mancomunats i el mateix Consorci d’Aigües.

D’aquesta manera, a partir d’ara, serà el Consorci d’Aigües qui s’encarregarà de gestionar el servei d’abastament en alta en aquestes poblacions, un fet que li representarà incrementar substancialment, el 20 %, el volum d’aigua lliurada. Durant el 2021, va subministrar gairebé vint milions de metres cúbics (19.237.783 m3) entre les zones nord, centre i sud. Fins ara, Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent ja eren integrants de ple dret de l’organisme, però només rebien el servei de sanejament en alta.

La Mancomunitat es va constituir el 1965, impulsada pels ajuntaments de Palafrugell, Begur i Regencós, i com a mesura per gestionar d’una forma més eficient l’aigua potable. Cap d’ells, de forma individual, podia assumir-ne el servei. Més tard, s’hi afegirien els de Pals i Torrent. L’objectiu inicial era fer de proveïdora d’aigua en alta mitjançant les captacions; en primera instància, dels pous de Torrent i, posteriorment, dels de Gualta. El punt neuràlgic de tot plegat és l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Torrent.

Les circumstàncies actuals no són les mateixes que mig segle enrere i tots els agents implicats van convenir que era millor que l’ens es dissolgués i que els seus drets i competències passessin a un organisme amb més infraestructura i recursos. «Al Consorci d’Aigües ens sentim molt orgullosos d’haver consolidat una estructura sòlida d’abastament i sanejament en alta al litoral i al prelitoral gironí. Som exigents i ambiciosos i, d’acord amb la nostra vocació de servei públic, volem oferir un servei de màxima solvència i eficiència. I aquesta era la fórmula més adient en aquest cas; junts serem més forts», ha explicat el president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer.

A més de l’increment en volum d’aigua subministrat, l’absorció de les instal·lacions de la Mancomunitat també li permetran disposar d’una altra estació de tractament d’aigua potable (ETAP de Torrent), nou pous, tres dipòsits i trenta-set quilòmetres de canonades d’abastament, que suposen incrementar en un 32 % les actuals (114 quilòmetres). Tot plegat ha motivat que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona acabi d’aprovar un pressupost de 43,5 milions d’euros per a l’exercici 2023, el més alt de la seva història, precisament per afrontar aquest creixement en els serveis oferts.

El Consorci d’Aigües és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.