Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona s’adhereix a tres de les principals associacions sectorials de l’aigua de l’Estat

Es tracta de la Catalan Water Partnership (CWP), la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) i la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA)

El 22 de maig passat, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va complir 50 anys. Coincidint amb la commemoració d’aquesta efemèride, ha decidit vincular-se a tres de les principals associacions del sector de l’aigua de l’Estat: la Catalan Water Partnership (CWP), la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) i la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA). Des de fa temps, l’ens ja forma part també de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC).

Aquesta adhesió comporta la col·laboració amb altres administracions estatals i de la Unió Europea competents en la normativa, l’ús, el control i la qualitat sanitària de l’aigua. En aquest sentit, li permetrà participar en fòrums especialitzats per aportar la seva visió sobre el desenvolupament del coneixement del cicle de l’aigua i impulsar nous projectes cooperatius de R+D+I.

Es tracta d’un pas estratègic per reforçar l’ens com una referència en el sector. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. En el seu moment, va esdevenir pioner pel que fa a l’abastament d’aigua en alta, així com al sanejament i a la regeneració de les aigües depurades per a la seva posterior reutilització.

Les tres associacions

La Catalan Water Partnership (CWP) és una associació estratègica sense ànim de lucre creada l’any 2008 i formada per empreses, universitats, centres tecnològics i de recerca i administracions públiques que operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua, amb l’objectiu de millorar la competitivitat global dels seus associats. L’enfocament innovador i amb visió internacional busca establir aliances estratègiques amb empreses i centres de coneixement per identificar oportunitats i desenvolupar solucions de referència mundial que situïn el país en una posició avançada en el mercat global.

Actualment, compta amb més de cent entitats associades, moltes de renom en el sector de l’aigua a nivell català, espanyol i internacional. L’adhesió a la CWP comporta, entre d’altres avantatges, l’accés a instruments i finançament, així com l’impuls de nous projectes cooperatius de R+D+I. En els darrers anys, ha prioritzat especialment l’impuls de l’economia circular i la digitalització en el conjunt del sector. El CWP és un clúster reconegut pel Ministeri d’Indústria en el seu programa d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras, i també la plataforma europea ECCP, que agrupa més de 1.000 clústers, on és considerat un Gold Label, reconeixement que només tenen una seixantena de clústers a Europa.

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) és una associació professional sense ànim de lucre creada l’any 1971 per iniciativa dels membres del Comitè Espanyol de la International Water Supply Association (IWSA). La seva missió és la promoció i desenvolupament dels serveis d’aigua urbans per millorar-ne l’eficiència, satisfer les necessitats i interessos presents i futurs dels ciutadans i, alhora, protegir els recursos hídrics i el medi ambient.

Compta amb més de 150 entitats associades de renom en el sector de l’aigua i, entre d’altres accions, fomenta la formació, l’entesa i l’intercanvi de coneixements entre els professionals del món de l’aigua; col·labora en les activitats d’associacions i organitzacions afins, siguin estatals o internacionals; organitza conferències o congressos i edita publicacions tècniques.

Creada el 2008, la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA) és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu impulsar l’ús eficient dels recursos hídrics a través de la reutilització de l’aigua en favor d’un medi ambient més sostenible i, al mateix temps, posar a disposició dels usuaris coneixements científics i mitjans tècnics per a una reutilització òptima de l’aigua. ASERSA també col·labora amb les institucions per assegurar el desenvolupament eficaç de les tecnologies relacionades amb la regeneració i la reutilització i fomenta la investigació, la innovació i la transferència tecnològica en relació amb la reutilització.

L’any 2010, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va de ser declarat soci d’honor de l’associació. La seva adhesió comporta la participació en l’estudi i el control de les normes de reutilització de l’aigua adaptades al progrés científic i tècnic, i la promoció per a l’acreditació de tecnologies i operadors dels processos de regeneració de l’aigua, entre d’altres avantatges.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.