Actualitat

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona reforma i amplia la depuradora de Tossa de Mar per millorar-ne el funcionament

S’hi està construint un nou reactor biològic, i se n’estan reconvertint dos més per donar una resposta òptima al sanejament i a la gestió de les aigües residuals a la planta durant l’època estival

Les obres tenen un cost previst de gairebé tres milions d’euros, i es calcula que s’acabaran d’executar a principis del 2025

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha presentat aquesta tarda el projecte de reforma i ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Tossa de Mar. Ho ha fet en el marc d’una visita a la planta, en què ha estat acompanyat per la primera tinenta d’alcaldia de Tossa de Mar, Ana Abellán; el gerent del Consorci d’Aigües, Jordi Agustí, i el cap del Servei de Planificació, Projectes i Obres del Consorci d’Aigües, Xavier Tristan.

Les obres, que s’estan portant a terme des del juliol passat, tenen el propòsit de millorar el funcionament de l’equipament i posar fi a la saturació que pateix durant els mesos d’estiu. La depuradora de Tossa de Mar té, per disseny, una capacitat de tractament d’aigües residuals urbanes de 4.500 m3/dia, i, en els darrers anys, la gran demanda d’aigua havia motivat que s’hagués de tractar el 130 % d’aquesta «teòrica» capacitat màxima, sobretot durant els mesos d’agost.

Aquest fet va obligar a buscar solucions provisionals per assolir els límits establerts dels paràmetres d’abocament al medi i de la qualitat ambiental de l’aigua abocada. I, en aquest sentit, es va decidir aportar una aeració extra en el tractament biològic, però que també suposava un sobrecost addicional d’energia.

Ara, el Consorci d’Aigües està executant una actuació global a la planta que permetrà tractar un cabal de disseny futur de 6.700 m3/dia durant el mes d’agost i, d’aquesta manera, dotar la depuradora de la capacitat per oferir al municipi un servei òptim.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat la importància d’aquestes obres: «El sanejament de les aigües residuals és un servei bàsic i requereix una gestió eficaç i precisa. Des del Consorci d’Aigües, consideràvem prioritària aquesta actuació perquè, en el moment àlgid de la temporada turística, el sistema se sotmetia a una tensió excessiva i s’havia de recórrer a solucions addicionals».

Per la seva part, la primera tinenta d’alcaldia de Tossa de Mar, Ana Abellán, ha destacat la importància que té l’estació depuradora per a la població, i ha agraït la inversió que s’hi ha fet.

 

L’actuació, al detall

Els treballs consisteixen en la construcció d’un nou reactor biològic de tipus carrusel de 2.620 m3 i la reconversió dels dos tancs biològics existents, de 1.734 m3 cadascun, també en reactors biològics de tipus carrusel. Tots tres estaran airejats per bufadors de levitació magnètica, màquines de màxima eficiència de 125 kW de potència cadascuna.

Prèviament, es construirà una arqueta de distribució de cabals a cadascuna de les tres línies amb la seva mesura de cabals corresponent i un by-pass general de la planta per poder desviar una part o la totalitat del cabal impulsat.

La construcció del nou reactor biològic no condiciona ni atura el funcionament normal de l’EDAR. En aquest sentit, s’ha utilitzat un mètode d’excavació per pantalles de formigó armat d’onze metres de profunditat que permet executar les obres, amb independència de l’explotació de la resta de la planta.

Les aigües tractades en el reactor biològic nou i en els dos remodelats continuaran el seu procés de depuració en els decantadors de la planta actual. Els objectius de qualitat d’aigua de sortida permetran la seva reutilització en el medi en espais com el parc de sa Riera o riera de Tossa, i es podran utilitzar, si es considera oportú, per recarregar l’aqüífer.

Les actuacions tenen un cost previst de 2.987.439,78 euros sense IVA, i estan finançades per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA) a través d’un conveni subscrit amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. Està previst que les obres estiguin enllestides a principis del 2025.

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.