Actualidad

Constituïda la nova Junta de Govern del Consorci Costa Brava

Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona és el president nat del Consorci

Aquest matí s’ha constituït el ple del Consorci Costa Brava (CCB) i la nova junta de govern. Miquel Noguer, com a president de la Diputació de Girona, presideix l’organisme.

La nova Junta de Govern del CCB queda constituïda de la forma següent:

Costa Brava Norte
Lluís Bosch, alcalde de Colera;
Josep Maria Cervera, alcalde d’ El Port de la Selva.
Costa Brava Sur
Albert Robert, regidor de Lloret de Mar.
Costa Brava Centro
Lluís Puig, alcalde de Palamós;
Lourdes Fuentes, alcaldessa de Santa Cristina d’Aro;
Carles Pi, alcalde de Pals.

Consorci de la Costa Brava

El Consorci de la Costa Brava és una administració pública creada l’any 1971 amb personalitat jurídica pròpia i formada per la Diputació de Girona i els 27 ajuntaments del litoral gironí. L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a l’aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica de la zona.
El funcionament del Consorci es regula pels seus estatuts i, subsidiàriament, per tota la legislació referida a les corporacions locals. Els seus objectius principals fan sempre referència al cicle de l’aigua, tant per a l’abastament en alta com per al sanejament. Per aquest motiu, promou estudis, redacta projectes, executa obres i gestiona instal·lacions en l’àmbit territorial dels municipis del litoral gironí, activitats que es realitzen per delegació de les entitats locals corporatives.

Des de l’any 1993, el Pla de sanejament de la Costa Brava s’ha integrat en el Pla de sanejament de Catalunya, i el Consorci ha passat a ser Administració actuant de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el territori definit pel conjunt dels 27 municipis consorciats.

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.