EDAR
  • ZONA SUR

Blanes Compostatge

  • COMPOSTAJE

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Recàrrega aqüífer de la baixa Tordera
Millora qualitat abocaments al mar
Reg agrícola Comunitat de Mas Rabassa
Beneficis ambientals:
Estalvi d'aigua potable
Estalvi d'energia
Reducció dels abocaments a mar
Reciclatge de nutrients
Projectes de futur:
Subministrament per al reg de jardineria privada
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 800
Coagulació i floculació
Decantació lamelar
Unitats del sistema de filtració: 4 filtres de llit pulsat en paral·lel
Nombre de làmpades UV: 32 làmpades pressió mitjana
Postcloració: Sí
Mesura en continu del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.