EDAR
  • ZONA NORTE

ERA Cadaqués

  • REGENERACIÓN

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Aigua de serveis EDAR
Beneficis ambientals:
Estalvi d'aigua potable
Projectes de futur:
Ampliació dels usos urbans no potables a través de la instal·lació d'una xarxa de subministrament d'aigua regenerada en la zona de Caials
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 25
Unitats del sistema de filtració: 2 filtres a pressió connectats en sèrie
Nombre de làmpades UV: 8 làmpades baixa pressió
Postcloració: Sí
Mesura del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

Volums tractats en milers de m3

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.