EDAR
  • ZONA SUR

ERA Tossa de Mar

  • REGENERACIÓN

Dades

Usos actuals de l'aigua regenerada:
Reg Parc de Sa Riera
Usos urbans no potables
Aportacions per infiltració a la riera de Tossa
Beneficis ambientals:
Estalvi d’aigua potable
Estalvi d’energia
Reducció dels abocaments a mar
Reciclatge de nutrients
Restauració ambiental
Projectes de futur:
Usos urbans no potables a Tossa de Mar
Paràmetres de disseny:
Capacitat tractament, m3/h: 35
Coagulació i floculació
Decantació lamel·lar
Unitats del sistema de filtració: 1 filtre de contrarentat en continu
Nombre de làmpades UV: 4 làmpades pressió mitjana
Postcloració: Sí
Mesura en continu del cabal: Sí
Mesura en continu de la terbolesa: Sí

 

Volums tractats en milers de m3

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.