Xarxa de col.lectors i bombaments

La xarxa de col·lectors en alta són tot un conjunt de canonades, normalment de gran diàmetre, per on es transporta l’aigua residual que és impulsada fins a les depuradores.  Utilitzem fins a 241 km de canonades.

L’aigua emprada a les cases i les indústries s’aboca al clavegueram municipal, que connecta amb una sèrie de col·lectors que acaben desembocant en diferents estacions de bombament (EBAR). En ocasions, l’aigua circula per gravetat, però en altres, aquestes estacions de bombament són necessàries per impulsar l’aigua en els trams on s’ha de salvar algun desnivell. Gestionem fins a 144 EBAR.

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.