Actualitat

Executades tres actuacions per millorar el funcionament de la potabilitzadora de Lloret de Mar – Tossa de Mar

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha invertit 680.261,35 euros en aquestes obres, que s’han allargat durant gairebé un any

S’hi ha construït un bypass a l’entrada d’aigua de la planta i s’hi han reformat i ampliat l’edifici de control i la línia de fangs

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha presentat aquest matí les obres que s’han portat a terme durant l’últim any a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Lloret de Mar – Tossa de Mar, dins el terme municipal de Tordera, per tal de millorar-ne el funcionament.

Es tracta de tres actuacions que ha finançat el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i que han tingut un cost total de 680.261,35 euros, sense IVA. Consisteixen en la instal·lació d’un bypass per reconduir l’aigua procedent dels pous cap als decantadors de l’ETAP durant el període de neteja de la cambra d’arribada; la construcció d’un nou edifici de control i taller, al costat del que ja hi havia (tots dos estaran connectats a través d’un passadís-vestíbul), i l’ampliació de la línia de fangs per millorar l’eficiència del tractament.

Aquest equipament subministra aigua en alta a Lloret de Mar i Tossa de Mar i s’encarrega de resoldre el deteriorament progressiu de les captacions ubicades a l’aqüífer de la Tordera provocat per l’excés de ferro i manganès. A l’acte, també hi han intervingut l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, i la primera tinenta d’alcalde de Tossa de Mar, Imma Colom.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha subratllat el salt qualitatiu que tindrà a partir d’ara l’equipament: «Aquestes actuacions ajudaran a millorar el funcionament i l’eficiència de la potabilitzadora. Hi haurà més espai de treball, tant al magatzem per realitzar tasques de manteniment dels elements de l’ETAP, com a les oficines. A més, repercutiran directament en benefici de la ciutadania de Lloret de Mar i Tossa de Mar»

Treballs en tres fases

En primera instància, es va construir un bypass a l’entrada d’aigua de la planta, que va durar quatre mesos. D’aquesta manera, a partir d’ara, s’evitarà interrompre el subministrament d’aigua potable durant les tasques de neteja a la cambra d’arribada, que es podran portar a terme d’una forma més eficaç i ràpida.

L’actuació ha consistit en la instal·lació d’una nova canonada de fosa de diàmetre nominal interior de 500 mm i una vàlvula de papallona automatitzada per interceptar l’aigua d’arribada i conduir-la cap als decantadors de la planta.

Posteriorment, es va executar la construcció d’un nou edifici de control de la potabilitzadora, que connectarà amb l’actual. Aquest espai constarà de dues parts: una destinada a taller-magatzem i una altra, per a ús administratiu, que inclourà una nova sala de reunions destinada a formació presencial del personal.

A l’edifici ja existent, s’hi han realitzat reformes com l’enderroc d’envans per distribuir-hi millor l’espai o la reconstrucció del paviment. Aquesta actuació, que s’ha allargat durant nou mesos, permetrà disposar de molt més espai de treball, tant a les oficines com al magatzem, per fer les tasques de manteniment.

La tercera fase, d’uns set mesos de durada, ha consistit en l’ampliació de la línia de fangs per millorar l’eficiència del tractament, sobretot a l’estiu i en èpoques de sequera. S’ha reformat l’espessidor i l’emmagatzemament de fangs, s’ha instal·lat un sistema d’agitació per evitar sediments al dipòsit d’acumulació de les neteges de filtres i s’han substituït les bombes del mateix dipòsit i també les d’alimentació a l’espessidor de la potabilitzadora.

L’ETAP de Lloret de Mar – Tossa de Mar té un cabal de disseny de 1.675 m3/h i la seva capacitat total de reserva d’aigua és de 10.000 m3.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA).

Seu electrònica i transparència

Benvingut/da

Benvinguts a la Seu electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’espai virtual que posem a disposició dels particulars i ens públics per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics.