Actualidad

El Consorci de la Costa Brava obre la licitació del servei d’explotació, conservació, manteniment i millores dels sistemes de sanejament d’aigua en alta

El Consorci de la Costa Brava (CCB) ha obert el procés de licitació del servei que gestiona l’explotació, la conservació, el manteniment i les millores dels sistemes de sanejament d’aigua en alta (transport fins a les estacions depuradores d’aigües residuals, depuració i abocament al medi i/o reutilització). Avui dia, aquest ens públic, integrat per la Diputació de Girona i vint-i-set municipis de la Costa Brava, presta el servei per mitjà de divuit estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) i de les infraestructures complementàries (138 estacions de bombament, 200 quilòmetres de canonades i 15 emissaris submarins). Aquests sistemes de sanejament permeten tractar fins al 99 % de les aigües residuals que es generen a la Costa Brava amb uns rendiments de depuració superiors al 90 %.

Les estacions depuradores d’aigües residuals inclouen línies de tractament d’aigües (desbast, tractament biològic i decantació), línies de tractament de fangs (en el cas de Blanes, amb una planta de compostatge) i, en aquelles que en disposin, línies de tractament terciari o de regeneració de les aigües residuals depurades. Anualment, es tracten 30 milions de metres cúbics d’aigua, dels quals s’extreuen 4.500 tones de fang (matèria seca) amb un consum energètic d’11 milions de kW (100 % renovable). A més, s’obtenen 3 milions de metres cúbics d’aigua regenerada, principalment per a usos de reg i ambientals.

El nou contracte permetrà millorar la qualitat de l’efluent amb límits de depuració superiors als de la normativa d’aigües; tenir més control analític de la qualitat de l’aigua, tant depurada com regenerada, així com de l’execució del pla de manteniment preventiu, correctiu i predictiu; ser més efectius en la resolució d’avaries i aplicar actuacions de reposició i millora en totes les instal·lacions que ho requereixin.

El Consorci de la Costa Brava presta el servei de sanejament d’aigua en alta per mitjà de la gestió de quatre zones d’explotació: nord, centre 1, centre 2 i sud, en funció de la seva ubicació geogràfica:

–    Zona nord. Inclou els sistemes de sanejament de Portbou, Colera, Llançà, la Valleta (dins el terme municipal de Llançà), el Port de la Selva (addicionalment inclou el subsistema de la Selva de Mar), Cadaqués, Roses, Palau-saverdera i Castelló d’Empúries.
–    Zona centre 1. En aquest cas, s’hi inclouen els sistemes de sanejament de l’Escala (addicionalment inclou els subsistemes d’Albons, Bellcaire, Sant Pere Pescador i l’Armentera), Torroella de Montgrí (addicionalment inclou el subsistema d’Ullà), Pals (addicionalment inclou els subsistemes de Regencós, Torrent i Palau-sator) i Begur.
–    Zona centre 2. Els sistemes de sanejament són el de Palamós (addicionalment inclou els subsistemes de Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega i Calonge) i Castell-Platja d’Aro (addicionalment inclou els subsistemes de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro).
–    Zona sud. S’hi inclouen els sistemes de sanejament de Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.

 

Pressupost de 15.615.590 anuals
El pressupost de licitació és de 15.615.590 euros anuals i es preveu una durada del contracte de tres anys, amb la possibilitat de disposar d’una pròrroga de dos anys addicionals (1 + 1).

Des que es va crear el 1971, el Consorci de la Costa Brava ha desenvolupat tota mena d’actuacions de sanejament en el seu àmbit d’actuació, des d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) fins a estacions de bombament (EBAR), passant per canonades d’impulsió i de gravetat i per emissaris, tant terrestres com marins. En tot aquest temps, el CCB ha anat adequant les instal·lacions a una realitat social i urbanística canviant per dotar-les dels elements necessaris per realitzar la preservació de la salut pública i del medi ambient. Des de l’any 1993, el Pla de Sanejament de la Costa Brava es va integrar al Pla de Sanejament de Catalunya, i el Consorci de la Costa Brava va passar a ser administració actuant de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya, en el territori definit pel conjunt dels vint-i-set municipis consorciats de la Costa Brava i vint més d’interiors, que es consorciaran properament. El president del CCB és Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i el gerent n’és Jordi Agustí.

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.