Actualidad

El Consorci de la Costa Brava i l’ACA signen diversos convenis per millorar el sanejament de les aigües residuals en tres comarques gironines

Mitjançant cinc convenis s’invertiran més de 2,1 milions d’euros

Els acords donen llum verda a les obres per millorar el sanejament de Sant Feliu de Guíxols, Roses i Empuriabrava

També s’acorda la redacció de dos projectes per millorar els sistemes de sanejament de Lloret de Mar i Blanes

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci de la Costa Brava (CCB) han signat diversos convenis per millorar el sanejament de les aigües residuals a la demarcació de Girona. Són cinc acords que beneficiaran les comarques de la Selva i l’Alt i el Baix Empordà, i que comportaran una inversió global de 2,1 milions d’euros.

Un dels acords impulsarà la reforma de l’estació de bombament de Sant Feliu de Guíxols (fase 1) dins del sistema de sanejament de Castell – Platja d’Aro, amb una inversió prevista propera als 751.000 euros. Aquest sistema de sanejament, que depura les aigües residuals de Castell – Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, es va activar el 1983 i disposa d’una depuradora biològica amb tractament terciari amb una capacitat de 35.000 m3/dia, equivalent a una població de 175.000 habitants. A més de la depuradora, aquest sistema compta amb una xarxa de col·lectors de prop de 14 quilòmetres. Els treballs previstos en aquest conveni serviran per millorar el transport de les aigües residuals generades a Sant Feliu de Guíxols cap a la depuradora de Castell – Platja d’Aro. L’aigua, degudament depurada, s’aporta al mar, amb la qual cosa es contribueix al bon estat de les aigües litorals.

Un altre dels acords subscrits entre les dues administracions és la remodelació de l’estació de bombament central del sistema de sanejament de Roses, amb una inversió prevista propera als 886.200 euros. Aquest sistema de sanejament es va posar en servei l’any 1974 i es va ampliar el 1999. La depuradora, de tipus biològic i amb tractament terciari, té un cabal de disseny de 25.000 m3/dia, equivalent a una població de 114.583 habitants. Disposa també d’una xarxa de col·lectors de 14 quilòmetres que fa possible la recollida de les aigües residuals generades a Roses i als seus diversos nuclis per ser tractades a la depuradora. Els treballs previstos en aquest conveni milloraran la impulsió de les aigües residuals per ser tractades a la depuradora. L’aigua, degudament depurada, s’aporta al mar, i amb això es contribueix al bon estat de les aigües litorals.

El tercer conveni destinat a millorar les instal·lacions de sanejament existents consisteix en les obres per remodelar i ampliar el pretractament al sistema d’Empuriabrava, amb una inversió propera als 398.200 euros. Aquest sistema de sanejament es va activar l’any 1995 i es va ampliar el 2007, amb una capacitat de tractament de 16.750 m3/dia, equivalent a una població de 67.000 habitants. Disposa d’una depuradora biològica, amb eliminació de nitrogen i fòsfor i tractament terciari, així com d’una xarxa de col·lectors d’11 quilòmetres, i depura les aigües residuals de Castelló d’Empúries (nucli urbà, Castelló Nou i Empuriabrava). Aquesta actuació es concentra en la primera fase del procés de depuració, que consisteix a retirar els residus sòlids (pedres, graves, sorres, entre d’altres) de les aigües residuals. L’aigua, degudament depurada, s’aporta a la conca de la Muga i als aiguamolls de l’Empordà, amb la qual cosa es contribueix al seu bon estat ecològic.

Redacció de projectes constructius

D’altra banda, els altres dos acords impulsaran la redacció de projectes constructius, concretament per millorar el bombament interceptor i la connexió amb la depuradora de Blanes (45.900 euros) i l’ampliació de la capacitat del col·lector d’impulsió des de l’estació de bombament de Fenals fins al sistema de Lloret de Mar (31.000 euros). El sistema de sanejament de Blanes, activat el 1998 i ampliat posteriorment el 2003, té una capacitat de tractament de 23.584 m3/dia, amb una població equivalent de 109.985 habitants, i el sistema de Lloret de Mar es va activar el 1992 i es va ampliar el 2008, amb una capacitat de tractament de 36.000 m3/dia, amb una població equivalent de 185.000 habitants.

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.