Actualidad

El Consorci de la Costa Brava reforça la seva aposta per l’energia renovable

Gràcies als contractes de subministrament elèctric establerts per EMACBSA (Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA), de la qual és soci, ja es proveeix en l’actualitat del 85 % d’energia renovable en el conjunt de les seves instal·lacions
El pla d’acció preveu arribar al 100 % durant el 2020 i, d’aquesta manera, assolir l’excel·lència ambiental, tant corporativament com en la reducció de l’impacte de les seves activitats

 

El Consorci de la Costa Brava consolida la seva aposta per reduir l’empremta mediambiental i les emissions de CO2 a l’atmosfera. Gràcies als contractes de subministrament elèctric establerts per EMACBSA (Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA), de la qual és soci, acredita en l’actualitat el 85 % d’energia renovable en el conjunt de les seves instal·lacions, repartides per les comarques gironines, després de la nova compra que se n’ha fet a través de la comercialitzadora Naturgy.

Les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, aprovades per la Generalitat el febrer del 2017, tracen un camí on les energies renovables han d’esdevenir el 100 % del consum energètic del país en l’horitzó del 2050. El Consorci de la Costa Brava ja fa temps que prioritza aquesta transformació cap a la captació i aprofitament elèctric de recursos naturals renovables. En aquest sentit, el seu pla d’acció preveu proveir-se del 100 % d’energia d’aquest origen a partir del 2020 i assolir l’excel·lència ambiental, tant corporativament com en la reducció de l’impacte de les seves activitats dins la seva estratègia contra el canvi climàtic.

Les comercialitzadores d’energia renovable, en aquest cas Naturgy, subministren quilowatts hora (kWh) obtinguts sense causar emissions de CO2 a l’atmosfera ni residus radioactius. Aquest fet es garanteix a través d’un certificat d’origen expedit per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. D’aquesta manera, el Consorci de la Costa Brava inicia la transició de l’abastament d’energia generada mitjançant els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) cap a les energies renovables per als seus serveis, amb l’objectiu de contribuir a frenar l’escalfament global.

Així doncs, el Consorci de la Costa Brava col·labora a redreçar una situació que, si en algun aspecte es manifesta de forma clara, és en l’afectació del clima i de la salut dels ecosistemes i de les societats en relació amb la disponibilitat de l’aigua. Aquesta iniciativa se suma a les ja dutes a terme en la darrera dècada, d’optimització dels consums energètics en les seves instal·lacions, a fi de reduir-ne el malbaratament, augmentar-ne l’eficiència i assolir estalvis econòmics en l’explotació dels serveis.

El Consorci de la Costa Brava és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i vint-i-set municipis del litoral gironí, i gestiona el cicle, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi i/o reutilització) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió d’usuaris, tant consorciats com d’altres que no ho són, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya.

Sede electrónica y transparencia

Bienvenido/a

Bienvenidos a la Sede electrónica del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el espacio virtual que ponemos a disposición de los particulares y entes públicos para acceder a la información, los servicios y los trámites electrónicos.